cloverandconsult.nl

Adviesvergoeding

Met onze doelstelling om waarde aan uw onderneming toe te voegen, gaan wij ook mede uit van de mogelijkheid om uw advies-, administratie- en accountancykosten te verlagen. Bij het aangaan van de relatie maken we gezamenlijk met u een beoordeling van de huidige kosten, werkzaamheden en complexiteit. Op basis daarvan kan dan op voorhand een duidelijke afspraak worden gemaakt over onze adviesvergoeding en daarmee de omvang van de besparing.  

Naast deze directe kostenbesparing zullen onze adviseurs vrij eenvoudig andere kostenreducties weten aan te wijzen, zodra ze de financiële huishouding inzichtelijk hebben gemaakt, op basis van hun kennis en ervaring.

Onze adviesvergoeding staat dus vooraf vast en is volledig duidelijk. Geen uurtje factuurtje of vreemde facturen en onduidelijk doorberekende advieskosten.
Voor de vaste vergoeding wordt u volledig financieel begeleid, in alle opzichten. Van rapportages, administratieve ondersteuning, jaarverslaggeving en algeheel advies. U zult merken dat de kwaliteit van ons advies en de intensiteit zeer ruim opweegt tegen de vergoeding die u betaald.

In het geval wij geen financieel voordeel voor u kunnen aantonen of geen reductie in advieskosten kunnen bewerkstelligen zullen wij u geen toegevoegde waarde kunnen leveren en achten wij een samenwerking op voorhand weinig zinvol. Dit zullen we dan direct eerlijk aangeven.

In veel gevallen blijkt echter dat een aanzienlijke kostenreductie zeer goed realiseerbaar is. De reden daarvoor is simpel. Veel ondernemers maken gebruik van traditionele adviseurs, accountants and administratiekantoren met dure kantoren, bedrijfsauto's en allerhande faciliteiten, met dito kosten die vergoed dienen te worden. Uiteraard betaalt u dat!

Onze onderneming heeft geen kosten voor een kantoor, kent geen overhead, heeft geen secretaresses of bedrijfsauto's. Het gaat alleen om de kennis en ervaring van onze adviseurs die ingezet wordt.
De adviseurs van Clover & Consult zijn zelf actief in het bedrijfsleven en zijn financieel niet afhankelijk van het advieswerk. Hiermee brengen we het sociale aspect van de onderneming in beeld. Wij dragen graag maatschappelijk bij aan leuke ondernemingen en ondernemers.

De adviesvergoeding wordt periodiek (maand of kwartaal) aan u uitgefactureerd, met een betalingstermijn van 2 weken, overeenkomstig onze gedeponeerde dienstverleningsvoorwaarden.

Voor overige diensten, zoals voor projectbegeleiding, bedrijfsplannen etc. doen wij u een voorstel aan de hand van de voorliggende casus.