cloverandconsult.nl

Info

Website disclaimer

Onze website is met grote zorg samengesteld, met name om u als bezoeker zo goed als mogelijk te informeren. Hoewel we regelmatig onze site updaten en controleren, is het niet uitgesloten dat informatie gedateerd of abusievelijk op onze site staat. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

E-mail disclaimer

Clover & Consult B.V. maakt veel gebruik van communicatie via e-mail. E-mails van ons bedrijf zijn zakelijk en bevatten voornamelijk vertrouwelijke informatie en eventueel vertrouwelijke bijlages, bestemd voor de geaddreseerde(n). Indien u abusievelijk van ons een e-mail ontvangt, met of zonder bijlage(n), en u bent niet de juiste geaddresseerde, dan gelieve u ons daarvan direct op de hoogte te brengen via 
info@cloverandconsult.nl.

Berichten verstuurd per e-mail zijn niet juridisch rechtsgeldig tenzij deze op een andere wijze officieel zijn bevestigd. Clover & Consult B.V. kan de juistheid, compleetheid en tijdigheid van e-mailverzending(en) met of zonder bijlagen niet garanderen.  

Gedragscode

Clover & Consult B.V. heeft een eigen gedragscode waarin de wijze van haar dienstverlening is bepaald. De dienstverlening is gebaseerd op etisch handelen, objectiviteit, zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Zoals de adviseurs van Clover & Consult B.V. naar buiten treden, zo rekent de onderneming ook op een gelijkwaardig gedrag van haar klanten.  

Dienstverleningsvoorwaarden

Clover & Consult B.V. is gevestigd te Schiedam. Op haar dienstverlening zijn de dienstverleningsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Een versie van onze dienstverleningsvoorwaarden kunt u
ook hier inzien.