cloverandconsult.nl

Klanten

Clover & Consult B.V. adviseert bedrijven in het MKB segment. Vanwege de ruime en brede ervaring van onze adviseurs zijn wij niet verbonden met specifieke sectoren.

Het belangrijkste doel is dat onze adviseurs waarde kunnen toevoegen op het gebied van uw financiële huishouding. 

Op verzoek kunt u eenvoudig in contact komen met onze klanten, stuk voor stuk ondernemers waarbij wij, qua financiële informatievoorziening, rapportages, financiële controles en kostenreducties, grote vooruitgang hebben kunnen boeken. 

Kort na het opstarten van de samenwerking met ons bedrijf merkt u al resultaten. De financiële inzichtelijkheid gaat al snel met sprongen vooruit. Deze ontwikkeling ervaren onze klanten als stimulerend en leerzaam.
Onze adviseurs zijn makkelijk bereikbaar, ook buiten kantooruren, zodat ze u steeds met raad en daad kunnen bijstaan. Na het aangaan van een relatie gebruiken de klanten ons voortdurend als bedrijfscoach of klankbord.

Voortvloeiend uit een van onze bedrijfsdoelstellingen vinden wij dat de samenwerking tussen klant en adviseur bovenal ook prettig dient te zijn. Wij dragen daar zelf in belangrijke mate aan bij en vinden het ook van belang dat onze klanten op integere en open wijze zaken doen (zie ook onze gedragscode). 

Op basis hiervan zijn wij er van overtuigd dat de financiële aansturing van uw onderneming makkelijker en professioneler wordt. Bovendien wordt met elkaar een veel betere ondernemingsprestatie bereikt en daar profiteert u van!