cloverandconsult.nl

Online

Clover & Consult B.V. werkt voornamelijk virtueel. Dit houdt in dat we onze advisering zo veel als mogelijk via het internet uitvoeren. In samenwerking met ons bedrijf kunt u eenvoudig overstappen op internetboekhouden. Het bijhouden van uw administratie(s) via internet heeft veel voordelen en het is bovendien bijzonder eenvoudig. Dit kan zelfs op elk moment van het jaar.

Met internetboekhouden kunt u uw administratie overal ter wereld bekijken en bijhouden en kunnen ook meerdere, door u toegewezen personen, tegelijkertijd en op verschillende plaatsen, administreren. Als adviseur kunnen wij real-time met u meekijken en assisteren. Zonodig is er contact via internet (Skype).

Het boekhoudsysteem is bijzonder prettig om mee te werken en is voor alle ondernemers eenvoudig te gebruiken. Via een simpele koppeling met uw banksysteem leest u uw bankmutaties in en hoeft u de mutaties alleen nog op een juiste plek in de administratie te koppelen. Makkelijker kan het niet.

Door regelmatig de administratie bij te houden ontstaat er een ander groot en belangrijk voordeel, namelijk de informatievoorziening vanuit uw administratie. Hier ligt vaak een ondersteunende rol vanuit ons bedrijf. Op basis van uw administratie, verzorgen wij uw periodieke financiële rapportages en geven we zonodig de juiste interpretatie daarbij van de financiële ontwikkelingen en cijfermatige ratio's. Dit kan per maand en/of kwartaal en uiteraard op jaarbasis.

Op basis van duidelijke en regelmatige rapportages weet u steeds waar u met uw onderneming staat en vaak ook wat de ontwikkelingen zijn. Hiermee kunt u de onderneming pas echt goed sturen en het rendement optimaliseren.

Ook naar uw financiële partners, zoals banken en lease-maatschappijen of naar aandeelhouders, is een periodieke rapportage dan prima te verzorgen. 

Naast internetboekhouden stellen wij de rapportages en adviseringsdocumenten, beschikbaar via onze online portal. De klanten bereiken hun eigen beveiligde informatie door in te loggen via het klantenportaal.