Belastingzaken, maar dan wel makkelijk!

Een onderneming heeft met verschillende soorten belastingaangiftes te maken. Wij begrijpen goed dat de gemiddelde ondernemer geen expert is op het gebied van belastingen. Dat is ons vak. Bij Clover & Consult hebben wij een ruime ervaring op de verschillende deelgebieden.

Wij hebben een vaste aansluiting bij de belastingdienst met een eigen Beconnummer en een uitstekende reputatie.

BTW

Vennootschapsbelasting

Dividendbelasting

Inkomstenbelasting

De meeste ondernemingen zijn BTW plichtig en moeten dus regelmatig een aangifte doen bij de belastingdienst.

Met de software van Reeleeze wordt dit vrij makkelijk gemaakt. Bij elke boeking wordt het BTW bedrag opgenomen en bijgehouden in de BTW rapportage. Na afloop van het kwartaal kan de BTW rapportage dan worden aangegeven.

In onze praktijk zijn wij gewend om de BTW rapportage grondig te controleren. Wij weten goed waar we op moeten letten.

Het komt vaak voor dat ondernemers niet de juiste BTW-regel toepassen. Wij zien dat meestal als het gaat om nultarieven, verlegde BTW, verkopen of inkopen over de grens e.d.

Onze expertise komt hier bij van pas. Wij zorgen er voor dat de BTW aangifte juist de deur uitgaat. Dit verzorgen wij digitaal voor je.

Vervolgens laten we je weten welk bedrag aan BTW dient te worden betaald of terugontvangen gaat worden.

Voor B.V’s dient over het resultaat in een afgesloten boekjaar een aangifte voor de Vennootschapsbelasting te worden gedaan.

Dit is een specialistische werkzaamheid, waarbij de cijfers van de onderneming over het afgesloten boekjaar aan de fiscus worden gerapporteerd en door ons in een aangifte worden verwerkt.

Alvorens digitaal aan te geven, leggen wij de aangifte eerst nog aan je voor en bespreken deze met je.

De verwerking van de aangifte bij de fiscus controleren wij.

Bij voorlopige aanslagen voor een lopend jaar bezien we samen met jou of de belastingaanslag juist wordt ingeschat door de fiscus. Anders verzoeken wij om een aanpassing.

Ondernemers met een gezonde exploitatie in de B.V. komen soms voor de vraag te staan om dividend uit te keren aan aandeelhouders.

Als dit voor komt dan is expertise van ons kantoor mogelijk gewenst.

Voor de uitkering van dividend gelden enkele aandachtspunten, o.a. het gebruik van juiste documenten, besluiten en aangiftes.

Maar een dividenduitkering is niet altijd nodig om aandeelhouders toch een belastingvrije uitkering te laten genieten.

Op al deze punten zijn wij gewend om ondernemers volledig bij te staan.

Voor ondernemers die een bedrijf exploiteren in de vorm van een eenmanszaak of een VOF, geldt dat de cijfers van het bedrijf worden opgenomen in de IB aangifte.

Het resultaat van de onderneming vormt voor deze groep van ondernemers het inkomen, waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.

Met professionele software verwerken wij jouw cijfers en houden rekening met de diverse fiscale aftrekmogelijkheden.

Naast de digitale rapportage van de cijfers van jouw bedrijf verwerken wij vervolgens de overige privézaken in de aangifte.

De regels voor de IB aangifte wijzigen jaarlijks. In ons vak moeten we zorgen dat we steeds bij zijn en de regels goed kennen, zodat we voor jou kunnen zorgen dat de aangifte juist wordt aangegeven.

ContactOverige informatie

Nijverheidstraat 4 H

3144 CL Maassluis

(bezoek alleen op afspraak)

Clover & Consult is gecertificeerd partner van Reeleezee.