Persoonsgegevensverklaring

Hieronder is de Persoonsgegevensverklaring opgenomen van Clover & Consult B.V. , gevestigd te Olivier van Noortlaan 108-118, 3133 AT Vlaardingen. In deze verklaring geeft Clover & Consult B.V . aan hoe zij omgaat met Persoonsgegevens.

Klanten van Clover & Consult B.V. verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de behandeling en verwerking van hun Persoonsgegegevens, mede op basis van deze Persoonsgegevensverklaring. Lees deze daarom aandachtig door.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clover & Consult B.V . verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten op specifiek verzoek omdat klanten gebruik maken van onze diensten of omdat klanten zelf gegevens aan ons verstrekken.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken:

Algemeen

 • N.a.w. gegegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Identiteitsinformatie
 • Etc.

Salaris en personeel

 • Salarisgegevens
 • Personeelsgegevens
 • Ziekteverzuim
 • Contractinformatie
 • Dienstverbandgegevens
 • Emolumenten
 • Bankrekening informatie
 • Medewerkers
 • Etc.

Fiscaal

 • IB aangiftes
 • Banksaldi
 • Vermogensposities
 • Schuldposities
 • Woningsgegevens
 • Ziektekosten e.d.
 • Gezinssamenstelling
 • Neveninkomsten
 • Lijfrentes
 • Etc.

Overige

 • Contracten
 • FinanciĆ«le informatie
 • Vermogensinformatie
 • Pensioengegegevens
 • Etc.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Clover & Consult B.V. verwerkt persoonsgegevens op specifiek verzoek van haar klanten en vanwege de wettelijke verplichting om gegevens (voor klanten) te verwerken, te deponeren of aan te geven bij verschillende autoriteiten in Nederland.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de verwerking van salarisgegevens, de aangiftes van verschillende soorten belastingen en het deponeren van gegevens bij financiƫle instellingen of bij de Kamer van Koophandel.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Clover & Consult B.V . werkt met gespecialiseerde software op gebied van administraties, loonadministratie en fiscale aangiftes.

Delen van persoonsgegevens met derden

Clover & Consult B.V . verkoopt geen gegevens van klanten aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan autoriteiten of instellingen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en op verzoek van de klant.

Met bedrijven die in een voorkomend geval gegevens van onze klanten verwerken zorgen wij zo goed als mogelijk dat deze bedrijven op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid omgaan met de gegevens van onze klanten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Klanten hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben klanten het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Clover & Consult B.V.

Klanten hebben verder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat klanten bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij van klanten beschikken in een computerbestand naar de klant of een derde partij, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming van een klant of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar info@cloverandconsult.nl.

Clover & Consult B.V. wijst er verder op dat klachten inzake misbruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Clover & Consult B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als klanten het idee hebben dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@cloverandconsult.nl

Contact

Overige informatie

Nijverheidstraat 4 H

3144 CL Maassluis

(bezoek alleen op afspraak)

Clover & Consult is gecertificeerd partner van Reeleezee .